Звіти

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності разом зі звітом незалежного аудитора

 

Звіт про управління ЛК АТП № 1 2019

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності разом зі звітом незалежного аудитора 

 

Звіт про управління ЛК АТП № 1 2020

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності разом зі звітом незалежного аудитора

 

Звіт про управління ЛК АТП № 1 2021

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності разом зі звітом незалежного аудитора

 

Звіт про управління ЛК АТП №1 2022

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності разом зі звітом незалежного аудитора

 

Звіт про управління ЛК АТП№1 2023